Referat fra SBBC d. 18.12.12.
Deltagere : Karin, Maybritt, Morten, Jacob, Hanne J, Hanne M, Kim, Nina.
Afbud fra : Niels
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat rettes og godkendes til underskrift d. 19.12., lægges herefter på hjemmesiden.

2. Godkendelse af regnskab
Regnskab godkendt.

3. Samarbejde i bestyrelsen i SBBC / etiske regler
Lang drøftelse af samarbejde og korrespondancer imellem bestyrelsesmøderne.
Det aftales : at mails, der er sendt internt i bestyrelsen ikke må sendes til andre. Hvis det skønnes at kunne have interesse for andre, skal der indhentes tilladelse fra de involverede bestyrelsesmedlemmer.
Det aftales, at der arbejdes langsigtet på at skaffe en fuldtidstræner til klubben til næste sæson.
Bestyrelsen holder møde med talentudvalget/støtteforening i januar for at drøfte fremtidige trænerplaner for U18/klubben. Bestyrelsen forsøger at indkalde Talentudvalget/støtteforening, som består af : Jim Kelly, Birgit Kelly, Preben Ringgård- Møller og Søren Meyer.
Bestyrelsen indkalder gruppen til møde tirsdag d. 15.1.2013 kl. 1830 – 1930 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter. Bestyrelsen udsender dagsorden inden mødet.
Trænermøde med Gregory W. og Donald Rutherford torsdag d. 3.1.2013 kl. 1830 -1930 i gymnasiehallen.

4. Klubsituationen p.t.
Svendborg Rabbits har besluttet, at overskuddet fra Rabbits lotteriet til Sisu kampen onsdag d. 19.12., skal gå til SBBC´s U16H. Pengene skal de bruge til ungdomsturneringen i Barcelona, og de får dem på grund af deres store indsats til kampe og arrangementer i klubregi.

5. Næste møde
Tirsdag d. 15.1.2013 kl. 1930 – 2100

6. Evt.
Julearrangementet blev afviklet med god tilslutning og til alles tilfredshed.

Referent Bente