Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16 april 2013 kl. 18.30 i Svendborg Idrætscenter

Afbud: Bente

Deltagere:

Karin, May-Britt, Kim, Nina, Hanne M, Hanne J., Morten, Niels, Jacob.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Godkendelse af regnskab samt gennemgang af budget m.m.

3. Shooting Camp 2013

4. Trænere m.v. til den kommende sæson

5. Det nye SG hus – hvad betyder det for SBBC

6. Indtægtsgivende arrangementer, sponsorater m.v.

7. Næste møde

8. Eventuelt

Ad. Pkt. 1:

Referatet godkendt og underskrevet – Bente Osmundsen sender eksemplar til Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2:

Maybritt har dersværre ikke nået at have regnskab m.m klar til dagens møde.

Maybritt gjorde opmærksom på, at der stadig manglede penge til dækning af udgifter i forbindelse med Arnars virke i klubben. Hanne Møller ville forelægge dette for Søren Meyer, idet denne havde givet tilsagn om en underskudsgaranti for evt. manglende beløb.

Ad. Pkt. 3:

Shooting Camp 2013 – der er åbnet for tilmeldinger og der er sendt brochurer ud til DGI m.m. Chanan er igen i år headcoach på Campen. Posters bliver hængt op rundt omkring – vi regner med 110 deltagere og der forhandles lidt med nogle kvindelige trænere til Campen.

Ad. Pkt. 4:

Her blev Anars udspil til næste sæson drøftet og bestyrelsen var enige om at vi ikke kunne honorere hans udspil.

Vi vil forsøge at sammensætte et tilbud til Arnar der beløber sig til ca. halvdelen, eller alternativt , at han måske bliver boende i Århus og rejser frem og tilbage.

Karin skriver forslagene og sender ud til bestyrelsen til godkendelse førend hun tager kontakt til Arnar med de endelige tilbud/forslag, dog senest ved udgangen af denne uge (uge 15).

Vi vil i den kommende sæson få stillet 2 amerikanske spillere til rådighed til u18 og 2. div. – vi kender ikke til deres færdigheder, men vi står ikke uden trænere.

Der er taget hul på trænersituationen til den kommende sæson. Indtil videre har vi tilsagn fra kompetente trænere til flere ungdomshold.

Ad.Pkt. 5:

SG huset projektet er desværre en dødsejler for så vidt angår basket – vi ønsker som udgangspunkt ikke have timer i den nye hal, da det vil bliver helt umuligt hvad angår kurve, gulvbelægning osv. Der er dog ansøgt om haltimer.

Haludvalgsmøde onsdag den 17.4 – hvor fordelingen af haltimer er på dagsordenen.

Ad.Pkt. 6:

Bestyrelsen kommer med et par forslag hver til næste gang hvordan vi evt. kan skaffe klubben ekstra midler, da Svendborg Festdage jo som bekendt ikke længere skal løbe af stablen. Det kan evt. være kuvertfyld, omdeling af tryksager osv.

Ad.Pkt. 7:

Næste møde 28.5.2013 kl. 18.30

Ad.Pkt. 8:

Vi har fået tildelt værtsskabet for A-træner kurset.

Niller vil sige et bar bevingede ord til Årets SBBC'er.

Vi skal undersøge hvad det koster at få broderet SBBC på vores fanen.

Referent Nina Olsen / 10.5.2013

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk