´Referat fra SBBC's bestyrelsesmøde tirsdag d. 15.1.13
Deltagere : Karin , Maybritt, Nina, Hanne J., Kim, Niels.
Fraværende : Hanne M. , Jacob og Morten.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra møde d. 21.11.12 og d. 18.12.12. blev godkendt samt underskrevet.

2. Godkendelse/gennemgang af regnskab /budget.
Gennemgang af regnskab. Regnskabet blev godkendt.

3. Afrunding talentudvalget
Vi fik en kort opdatering om talentudvalgets fondsøgning ved Preben Ringgård.
Talentudvalgets forslag til træneremne til U18 holdet er indkaldt til møde med bestyrelsen og talentudvalget på torsdag d. 17.1.
Talentudvalget har skaffet midler til ovenstående træneremne til resten af sæsonen.

4. Anskaffelser
Bestyrelsen godkendte indkøb af to 24 sek. ure til Gymnasiehallen.

5. U – 16 tilskud til turen til Spanien
Der bevilliges tilskud til trænere- og holdlederes deltagergebyr til Barcelonaturen. Beløbet er 1000 kr pr. stk = 4.000 kr i alt.

6. Skoleturnering 2013
Vi forsøger at planlægge skoleturnering til uge 12 - tirsdag og torsdag i gymnasiehallen.
Head coach er Claus Holm. Martin Jensen laver og udsender invitationer. Hanne og Karin tager sig af øvrige opgaver.
Pibesmeden og Sparekassen Svendborg er nye sponsorer til skoleturneringen.

7. Camp 2013
Chanan Colmann har accepteret at være headcoach på campen 2013. Campen annonceres på hjemmesiden snarest.

8. Næste møde
Tirsdag d. 12.2.kl 1830 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.

9. Eventuelt
Niels har arrangeret stævne for drengeholdet og evt junior pigerne med flere andre hold fredag d. 1.2.13.
Referent Bente