Bestyrelsesmøde Svendborg Basketball Club den 10.05.2011
Kl. 18.30
Følgende var mødt op: Karin Olsen (KO), Maybritt Drost (MD), Jakob Horstmann (JH), Hanne Jespersen (HJ), Martin Steen (MS), Birk Koldegaard (BK), Lars Schier (LS)
Afbud: Peter Lind (PL), Bente Osmundsen (BO)
Kl. 18.30 – 19.00 møde med træneremne til Dame Junior til sæsonen 2011/2012 Vi mødtes med Sally, som havde udfærdiget et prospekt med ideer til træningen og det sociale. Det så rigtigt fint ud og vi glæder os meget til at hun starter op.
Kl. 19.00 – 19.30 møde med træneremner til 2. div herre sæsonen 2011/2012 Vi mødtes med Asger og Steen, som fremlagde deres ideer for de næste 3 år. Det så meget godt ud og vi fik en ide om hvad dette projekt skal koste. Vi regner nu på dette og vender snarest tilbage til de 2.
Kl. 19.30 Bestyrelsesmøde:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Regnskab.
Dette punkt er udgået på dette møde, da der ikke er sket meget siden sidste møde.
3. Shooting Camp.
Der er dags dato tilmeldt 70 deltagere. Heriblandt 16 piger, hvilket er meget flot.
Der mangler dog stadig mange af vore egne medlemmer at blive tilmeldt.
Maden er bestilt som sidste år ved Tved Forsamlingshus. Trøjer er forhåndsbestilt ved Spalding. I forbindelse med UDM i Svendborg den 13.-15. maj 2011 vil vi dele yderligere 150 brochure ud til deltagerne. Vi får fremstillet et banner, der kan hænge på dommerbordet, som gør opmærksom på Shooting Camp. Søren er head coach i år og han siger, at der er styr på trænerne. I forbindelse med Campen vil der bliver etableret en
kiosk. Vi skal have fundet folk som kan hjælpe i den forbindelse.
4. U DM 13. – 15.05.2011 i Svendborg Idrætscenter.
Alt skulle være klar til denne begivenhed. Kampene er sat på hjemmesiden. Dommerbordsofficials er klaret til de enkelte kampe. Vi mangler dog en speaker. KO kontakter Adam Christiansen (Nillers søn) og hører om han kan hjælpe os.
5. Sæsonen 2011/2012.
Der blev talt om trænere til næste sæson. Vi blev enige om at vente med dette til et senere tidspunkt.
6. Diverse godtgørelse til trænere m.v. for sæsonen 2010/2012.
MD lavede en liste over dem, der skal have godtgørelse for sæsonen.
7. Generalforsamling 21.06.2011 – OK fra dirigent Torben Jensen.
Aftalt at få sat indkaldelsen på hjemmesiden ca. 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes kl. 17.30 og taler det sidste igennem inden generalforsamlingen.
KO spurgte de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg om deres interesse for at fortsætte i bestyrelsen. Der var umiddelbart kun positive tilbagemeldinger.
Der blev talt om, at ændre vores vedtægter, således, at kontingentet følger det hold man spiller på og ikke som tidligere fulgte alder.

8. Stormøde focusgrupper den 25.05.2011.
KO manglede tilbagemeldinger fra bestyrelsen om deltagelse i hele arrangementet. Ellers kører det bare efter indkaldelsen til mødet, hvor vi mødes i Svendborg Idrætscenter kl. 17.30 og derefter tager til Odense og ser OB – FCK.
9. Landsholdssamling den 17. – 19. juni 2011.
Denne samling er begrænset til A landsholdet og U20 landsholdet.
10. Basketrigsdag 2011.
Denne afholdes den 17. – 18. juni 2011. Programmet er udsendt og er publiceret på DBBFs hjemmeside. Følgende tager med fra bestyrelsen KO, MD og evt. JH.
11. Næste møde.
Næste møde bliver den 21.06.2011 kl. 17.30 lige før generalforsamlingen.
12. Evt.
MD fortalte om, at Sparekassen havde sendt et brev om en "netbank" forsikring, som kan tegnes for kr. 700,00 pr. år. Denne forsikring gælder, hvis der er nogen der skulle opsnappe vores konto oplysninger og tømme vores konti. Private er normalt dækket af banken, men da vi er en forening med eget CVR nr. dækker banken ikke, hvis nogle skulle tømme vores konti. Vi tager det op på næste møde.
Bestyrelsen blev enige om, at investere kr. 10.000,00 i aktier i Svendborg Rabbits. Der blev udarbejdet en fuldmagt til KO og MD, så de kan sørge for dette.