Referat fra SBBC´s bestyrelsesmøde d. 10.1.12.

Deltagere :
Birk, Karin, Jacob, Martin, Maybritt, Hanne , Lars

Afbud fra: Peter

Dagsorden :

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt

2. Gennemgang af regnskab

Regnskabet er godkendt.

3. Skoleturnering

Afholdes i uge 7. Karin sender invitationer ud i uge 3 og forsøger at få fat i lærere, der kan hjælpe med at få invitationer ud til alle skoler i Svendborg kommune + Rudkøbing skole.

4. Camp

Shooting Campen bliver i uge 27. Deltagergebyr uændret fra sidste år er 1150 kr + 300 kr for mad.

Head coach i år bliver Chanan Colman. Karin arbejder på at få SG – hallen. Idrætshallen er lukket på det tidspunkt, da der skal lægges nyt gulv.

Chanan og Karin arbejder på at få arrangeret en elite camp for inviterede fra torsdag – søndag efter Shooting Campen. Forslag til deltagergebyr 1500 kr.

5. Talentudvikling

Vedr. talentudvikling i klubben arbejder vi med, hvad der skal ske i næste sæson. Jacob kontakter Steen Guido fra Værløse for at få inspiration til talentudviklingen.

6. Turneringsplanlægning

Turneringsplanen for 2 halvdel af sæsonen giver problemer da der er mange kampe der ikke er fastlagt. Dette skal klubberne selv sørge for. Martin kontakter Kim Lippert fra DBBF.

7. Dommerbordskursus ved Lars S

Der var 20 deltagere.

8. Evt.

Klubben skal evt stille med hjælpere for Rabbits til Ørkenens Sønner d. 7.+8. februar.

Næste møde onsdag d. 29.2.12 kl 19 i Idrætshallen

Ref. Bente