Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer

Referat fra SBBC´s bestyrelsesmøde d. 10.1.12.

Deltagere :
Birk, Karin, Jacob, Martin, Maybritt, Hanne , Lars

Afbud fra: Peter

Dagsorden :

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt

2. Gennemgang af regnskab

Regnskabet er godkendt.

3. Skoleturnering

Afholdes i uge 7. Karin sender invitationer ud i uge 3 og forsøger at få fat i lærere, der kan hjælpe med at få invitationer ud til alle skoler i Svendborg kommune + Rudkøbing skole.

4. Camp

Shooting Campen bliver i uge 27. Deltagergebyr uændret fra sidste år er 1150 kr + 300 kr for mad.

Head coach i år bliver Chanan Colman. Karin arbejder på at få SG – hallen. Idrætshallen er lukket på det tidspunkt, da der skal lægges nyt gulv.

Chanan og Karin arbejder på at få arrangeret en elite camp for inviterede fra torsdag – søndag efter Shooting Campen. Forslag til deltagergebyr 1500 kr.

5. Talentudvikling

Vedr. talentudvikling i klubben arbejder vi med, hvad der skal ske i næste sæson. Jacob kontakter Steen Guido fra Værløse for at få inspiration til talentudviklingen.

6. Turneringsplanlægning

Turneringsplanen for 2 halvdel af sæsonen giver problemer da der er mange kampe der ikke er fastlagt. Dette skal klubberne selv sørge for. Martin kontakter Kim Lippert fra DBBF.

7. Dommerbordskursus ved Lars S

Der var 20 deltagere.

8. Evt.

Klubben skal evt stille med hjælpere for Rabbits til Ørkenens Sønner d. 7.+8. februar.

Næste møde onsdag d. 29.2.12 kl 19 i Idrætshallen

Ref. Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk