Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer
Referat fra Sbbc´s bestyrelsesmøde d. 10.1.11

Deltagere : Lars, Hanne, Jacob, Martin, Karin, Maybritt, Bente
Fraværende : Birk og Peter

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

2. Gennemgang af regnskab
Regnskab godkendt - Tilfredsstillende resultat.

3. Skoleturnering
Skoleturneringen afvikles i uge 6. Invitationer sendes ud snarest.
Hanne kan hjælpe.

4. Focusgrupper
Nyt møde d. 5.3.11. kl 830 – 1100 i gymnasiehallen.
Bestyrelsen møder kl 7.30

5. Årets fynske sportsnavn mv d. 29.1.11.
Karin kontakter Steen Gertz for at høre om juniorholdet kan deltage den dag.

6. Klubsituatioenen p.t. herunder nyt tøj
Positiv fremgang i klubben – specielt på pige - og dameholdene.
Karin undersøger mulighederne for nyt spillertøj til dame junior og dame senior.

7. Sport Event Fyn – HC Andersen "stævne"
Karin og Lars deltager i orienteringsmøde d. 20.1.
Der planlægges et stævne i uge 26, hvor alle idrætsgrene er repræsenteret.

8. Nye tiltag til den kommende sæson – forældrebasket, kvindetons, nano basket
Forslag om SBBC "old star" we. Karin kontakter Torben og Henrik.
Forslag om "bynight" basket. Karin kontakter Inge West og Gitte Madsen.
Forslag om familie basket. Karin kontakter Chr Meyer.
Forslag om kvindetons med Line Hougård.

9. Shooting Camp 2011
Halreservationer er foretaget til uge 26. Nicolai I sørger for trænere. Martin J laver programmer.
Klubbens medlemmer får invitationen en uge før andre, så de har mulighed for at tilmelde sig hurtigt.
Camppris (basispris for alle) : 1150 kr
Plusbillet (for spillere ude fra) : 300 kr

Nicolai Iversen har fået accept til at arbejde videre med at lave en elitecamp.
10. Mobilt anlæg forår/sommer 2011
Overveje anvendelsesmuligheder til næste møde.

11. Næste møde
Fredag d. 2.3.11 kl 18 hos Lars Schier

12. Evt.

Referent : Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk