Referat fra SBBC s bestyrelsesmøde d. 9.8.11

Deltagere: Karin, Maybritt, Jacob, Lars, Birk, Martin, Peter, Hanne og Bente

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Karin

Kasserer: Maybritt

Næstformand : Jacob

Ungdomsformand: Martin

Dameafdeling: Lars

Suppleant: Troels

Bestyrelsesmedlemmer: Peter, Birk og Hanne

Sekretær: Bente

3. Gennemgang af nyt regnskab og godkendelse heraf + gennemgang af regnskab for camp 2011

Regnskabet gennemgået og godkendt. Pænt overskud fra campen.

Nye reoler til klublokalet i Gymnasiehallen til opbevaring af grej til campen, indkøbes af Peter, Jacob og karin.

4. Sæsonen 2011/2012, holdtilmeldinger, trænere m.v.

Træningstider er fastlagt og ligger på nettet

2. division herrer : Asger + Steen

3. division herrer : Michael Dahlmann

Herre Ynglinge + Serie 1 : Niels Christiansen + Aske

Junior herre : Martin Steen + Flemming Stein

Drenge : Theis + Inge

Yngste + ældste mini : ?

Dame senior : Theis + Louise

Dame junior : Sally og Kim

Piger : Lars Schier

Mikrobasketball : Pernille, Jacob, Karin, Birk.

Rantzausminde sat. : Claus + Anders Holm

Motionister : Torben Jensen

Martin og Karin arbejder på at få træner til yngste + ældste mini.

Vi tilstræber at sætte en ligaspiller på ungdomsholdene.

Junior Herrer tilmeldes i mesterrækken

Junior damer tilmeldes i A rækken

Damer tilmeldes i serie 1

Piger tilmeldes i Fyns turneringen

Serie 1 herrer tilmeldes

3. div. Herrer tilmeldes

Ældste mini tilmeldes i mesterrækken

5. Turneringsleder – emner

Vi gør alle sammen en stor indsats for at finde en turneringsleder.

6. Arbejdsopgaver for SBBC – fordeling heraf.

Alle i bestyrelsen nedskriver de arbejdsopgaver der er og sender til Karin, som herefter fordeler arbejdsopgaverne.

7. Svendborg rabbits A/S

Bliver et fast punkt på dagsordenen til alle bestyrelsesmøderne til gensidig orientering.

Der er generalforsamling i Rabbits A/S d. 16.8. med alle aktionærer.

8. Indtægtsgivende tiltag/ideer

Camp, Svendborg festdage + andre arrangementer, Skoleturnering.

Alle i bestyrelsen sender gode ideer til Karin.

9. Eventuelt

SBBC er valgt til årets idrætsklub af DBBF.

Dame junior og dame senior skal have nyt spillertøj. Karin tager sig af det.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 6.9.11 kl 19

Ref. Bente