Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer
Referat fra SBBC ´s bestyrelsesmøde d. 3.10.11.

Deltagere : Maybritt, Karin, Peter, Birk, Martin, Lars, Hanne og Bente

Afbud fra : Jacob og Troels

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9.8. 11.

Referatet er godkendt

2. Gennemgang/godkendelse af regnskabet

Regnskab gennemgået og godkendt

Lars aftaler og fastsætter dommerbordskursus for drengeholdet

3. Nyt fra netværksmødet d. 26.9.11 v./Lars Schier

Netværksmødet aflyst pga manglende tilslutning.

Lars Schier har haft drøftelser med forbundet om evt kampmuligheder for pigehold – juniorer og damer.

4. Morten Walther – Mini afd. Hjælp til Mikkel pt delt op i ældste mimi/yngste mini

Karin arbejder på at finde nogen der kan være hjælpere på holdene mandag og fredag.

5. Dispensation drengeholdet

Martin S søger dispensation for én spiller fra drengeholdet. Det betyder at holdet ikke kan deltage i Final 4.

6. Skoleturnering

Skoleturneringen bliver i uge 7, 2012.

Karin reserverer haltid i uge 7 og offentliggør det herefter på hjemmesiden.

7. Nyt fra Rabbits

Bestyrelsen har konstitueret sig og er kommet godt i gang.

Holdet er på plads.

8. Afregning trænere/ledere

Bestyrelsen beslutter at trænere og hjælpetrænere tildeles frit kontingent eller telefon penge. Det vurderes i hvert enkelt til fælde, hvad det bliver.

9. Næste møde

Torsdag d. 3.11.11 kl 19 hos Lars

10. Evt.

Den gamle popcornmaskine er ødelagt. SBBC køber ny popcornmaskine.

Martin, Birk, Jacob og Peter aftaler indbyrdes hvem der på skift står for mikrobasket, der er åbent for alle.

Ref. Bente

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk