Årsberetning for Svendborg Basketball Club for sæsonen 2011/2012

Den forgangne sæson har været travl på mange måder.
Vi har i juni/juli måned afholdt Shooting Camp med rekorddeltagelse, hvor det var den første camp Søren Bækgaard skulle stå på egne ben uden hans tro følgesvend, Nicolai Iversen. Dette klarede han med bravour.
Desværre har vi også måtte sige farvel til Søren efterfølgende. Ny mand i Head coach sædet er Chanan Colman.
Filmfyn festen og Svendborg Festdage, herunder kaffebrygning til Gammel Torvedag, er nogen af de arrangementer vi har tjent penge på til klubkassen tillige med vores arbejdsopgaver ved ligakampene.

Disse arbejder er livsvigtige for vores klub og derfor er vi glade for de mange, der som regel er villige til at hjælpe os.
Vi har udarbejdet budgetter for den kommende sæson og dermed fået et overblik over, hvem af vores medlemmer, der "løber" med pengene og hvor der eventuelt kan ske ændringer.
Uanset hvordan vi end vender og drejer det er det bestyrelsens opfattelse, at vi er nød til at regulere kontingentet til den kommende sæson. Vi har i et par sæsoner betalt for de unges landsholds deltagelse så snart de nåede brutto truppen, og det har i den forgangne sæson kostet omkring 20 tkr. – dette er også et område vi kommer til at kigge nærmere på.

Sportsligt har vi haft tilmeldt hold i de fleste ungdomsrækker og holdene har klaret sig godt. U18 H og U21 H deltog i pokalturneringen og begge hold nåede finalerne i Horsens. Her blev det til knebne nederlag for begge hold til Værløse. U 21 H var til stævne i Lemvig mellem jul og nytår og de havde en rigtig god tur men kom desværre hjem uden guld og glimmer.

Vi skal også lige huske at nævne drengeholdet, der målrettet har gået efter at komme til en stor turnering i Spanien i juni/juli måned. De har, sammen med deres forældre, trænere og holdleder virkelig knoklet med alt lige fra salg af kager m.v. til deres hjemmekampe, pakning af flag, uddeling af reklameflyers, loppemarked og meget mere. 2 flyselskabers konkurser slog ikke Inge og co ud og resultatet kan ses på klubbens hjemmeside: www.sbbc.dk, hvor billeder og rejsehistorier er vist.

På foranledning af nogle forældre indkaldte vi til "stormøde" i SBBC i maj måned. Her viste det sig at der var en del, der godt kunne tænke sig at lave et stykke frivilligt arbejde for klubben. Det er endt med 4 nye udvalg, økonomi-fest-hjemmeside og talentudvikling. Bestyrelsen udarbejdede arbejdsplaner til udvalgene og disse blev uddelt på et nyt fællesmøde, den 4/6-2012. Spændende hvordan det går med arbejdet?

Bestyrelsen har længe haft et ønske om at ansætte en fuldtidstræner i klubben til at varetage trænergerningen med vores talenter samt virke som inspirator for klubbens øvrige trænere. Dette har, som så meget andet, jo noget at gøre med økonomi og vi vil i de næste par måneder intensivere "jagten" på midler hertil.
Vi har til den kommende sæson stort set trænerne på plads til alle hold og de ældste er startet i uge 33 og de yngste og motionisterne følger efter i uge 36.

Der er i år to nye tiltag:
"for sjov +18" og "fitnessbasket" – fitnessbasket kan man stifte bekendtskab med til "åbent hus" arrangementet, den 8/9-2012 i Gymnasiehallen.
Til slut skal nævnes at "Årets SBBCér" blev Hanne Jespersen.

Årsberetningen indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 20/8-2012

Karin Olsen
Formand